Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk
GISELLE 2016
COSTUMES MIA SENSGAARD
THE ROYAL DANISH BALLET
SWANLAKE ROYAL DANISH BALLET
COSTUMES MIA STENSGAARD
PRE.PROD. FOLKTALE 2011 ROYAL DANIS BALLET

Set & Costumes,Direction: Nikolaj Hübbe

© 2011 Mia Stensgaard top of page