Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk
MÆND OG HØNS AF ANDERS THOMAS JENSEN
PRODUCTION DESIGN PRE. PROD.
ADAMS APPELS PRE. PROD. 2004
THE GREEN BUTCHERS, PRE. PROD. 2002
© 2011 Mia Stensgaard top of page