Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk
THE GIRL WHO WOULD BE BORED TO DEATH

Art people 2010

MÅVENS OG PEDER

continuous process

© 2011 Mia Stensgaard top of page