Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk

2014
Gruppe 8
by Line Knutzon
The Royal Theater

1. sketch
objekt
model 1:25
model 1:25
© 2011 Mia Stensgaard top of page