Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk

Dansk Danseteater / Beijing Dance Theater
Costumes Mia Stensgaard

Dansk Danseteater costumes
© 2011 Mia Stensgaard top of page