Mia Stensgaard SET DESIGNER
AND COSTUME DESIGNER
Værnedamsvej 2, 4
DK 1619 København V
+45 2670 8970

E-mail: mail@miastensgaard.dk

Room Divider - Rosengren , Tisvilde kro Denmark
Room Divider - Rosengren , Tisvilde kro Denmark
Room Divider - Rosengren , Tisvilde kro Denmark

Vang & Stensgaard co/ Anja Vang Kragh

© 2011 Mia Stensgaard top of page